Obchodné podmienky a reklamačné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti Beáta Kubolková Spoločenské šaty Five-stars
Ulica a číslo : Mieru 285/24
Mesto a PSČ  02901 Námestovo 
Štát : SR
IČ: 48 140 465
DIČ: 1084991446

Zodpovedná osoba a kontakt

Beáta Kubolková 

0949 312 490

fivestar@zoznam.sk

 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe  Spoločenských šiat Five-Stars a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu Spoločenské šaty Five-stars v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese fivestar@zoznam.sk  alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať "pracovný čas", mimo túto dobu po dohode.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 6 €

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,5€

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do troch dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

Obchodné podmienky

Spoločenské šaty Five-Stars Vám ušijeme na mieru
1. Používame špeciálne krajčírske figguríny na ktorých si nastavíme Vaše miery. Predlohu podľa ktorej sa pomeriate Vám vždy pošleme.
2. Ak sa stane, že model predsa niekde nesadne  treba poslať naspäť. Šaty bez problémov urpavíme. Šaty sa snažíme upraviť do jedného týždňa odo dňa doručenia šiať.

ÚPRAVA ŠIAT
1. Všetky šaty sú ušité tak, aby ich v prípade potreby bolo ľahké upraviť, úpravy hradíme MY.
3 Šaty, ktoré šijeme na mieru nemôžeme prdaťinej zákazníčke,lebo sú ušité na Vaše miery.

ŠATOČKY,KTORE SI NAVRHNETE.
1. Ak šijeme šaty podľa obrázka alebo návrhu, tak  robíme vlastný strih a šaty šijeme z nášho materiálu. My vidíme obrázok šiat ale nerobíme  kópiu šiat!. Pri takýchto šatočkáchp potrebujeme čo najviac informácii o Vašej predstave otom ako by mali šatočky vyzerať a z akého materiálu by mali byť. Šaty sa šijú v Naších dieňach z naších materiálov. Vždy Vám pošlem fotku látky z ktorej budeme šiť a až po Vašom odsúhlasení začneme na šatočkách pracovať.
2. Šaty šijeme na figurínach, ktoré si nastavíme podľa mier.Vždy Vám pošleme predlohu podľa ktorej sa máte pomerať. 

REKLAMÁCIA: 
1. Šatočky šijeme v Našich dielňach,tak všetky modely šiat bez problémov upravíme. Úpravy šiat ako je zúženie, rozšírenie, skrátenie. predĺženie, prešitie zipsu,atd...hradíme MY. Ak si vyberiete na úpravu šiat niekoho iného tak Vám to nepreplatíme!! 
2. Ak Vám daný model prípadne farba nesadne,nehodí sa Vám nie je dôvod na reklamáciu!. Preto pri vyberaní modelu šiat si treba riadne uvážiť čo sa Vám hodí a čo nie. Ak budete potrebovať poradiť tak Vám určite poradíme.. 

MODELY SKLADOM
1. Ak ste si objednali šaty zo skladu Spoločenských šiat Five-Stars, tak ich môžete vrátiť maximálne do troch pracovných dní. Peniaze Vám pošlem na účet až po tom ako mi šaty doručíte.
2. Šaty musia prísť nepoškodené.  Ak prídu šaty poškodené:  Ak sa budú dať upraviť  vrátim Vám 50% zo sumy šiat. Ak sa nebudú dať upraviť reklamácu zamietneme a vrátime Vám šaty späť. 

DÁTUM DODANIA
1.Vždy sa so zákazníčkou dohodneme na dodaní šiat 
2 Šatočky si objednajte aspon dva týždne do predu aby sa stihli upraviť ak to bude potrebné.
3. V prípade, že sa nedohodneme na farbe alebo materiály, nieje našou povinnosťou prijať objednávku.

Pri objednaní spoločenských šiat súhlasíte s našími obchodnými podmienkami, preto si ich riadne prečítajte!

Tešíme sa na spoluprácu.